Les paniers garnis

O873 - Banneton 4 terrines

22,50 €

O888 - Valisette Larédy n°3

54,00 €

O886 - Valisette Larédy n°1

48,00 €

O889 - Corbeille bambou Larédy

29,80 €

O887 - Valisette Larédy n°2

48,00 €

O866 - Cabas garni "Côte d'Opale"

97,50 €